TOS相册所有产品Off-White服饰
 • Off-White衣 196 短袖花卉白 Off-White White

短袖花卉白 White

批发价 :
¥0
货   号 :
产品ID :
AK6X
等   级 :
CET-1
尺   码 :
正常
重   量 :
1kg
尺码
MSXS
颜色
 • 短袖融化箭头白
 • 短袖融化箭头黑
 • 短袖兔头绿字白
 • 短袖兔头绿字黑
 • 库存表
 • M
 • 充足
 • S
 • 充足
 • XS
 • 充足
本地客服
本地客服

节假日无休
外发客服
外发客服

节假日无休
微信传图
微信传图

(传图号,不回复)
产品介绍
[品名] 短袖花卉白 White
[货号]
[发售]
[售价] ¥0
[产品ID] AK6X
[等级] 原材级 CET-2
[尺码] XS-M
[重量] 1