TOS相册所有产品古驰服饰
 • 古驰 BDF 短裤侧边反光蓝 Gucci Blue

古驰 BDF 短裤侧边反光蓝 Gucci Blue

批发价 :
¥0
货   号 :
产品ID :
AD1K
等   级 :
CET-2
尺   码 :
正常
重   量 :
1kg
尺码
MSXS
颜色
 • 短裤侧边反光蓝
 • 长裤满印米奇
 • 长裤侧边暗纹
 • 短裤千鸟格
 • 短裤侧边织带
 • 蛇纹
 • 侧边LOGO黑
 • 库存表
 • M
 • 充足
 • S
 • 充足
 • XS
 • 充足
本地客服
本地客服

节假日无休
外发客服
外发客服

节假日无休
微信传图
微信传图

(传图号,不回复)
产品介绍
[品名] 古驰 BDF 短裤侧边反光蓝 Gucci Blue
[货号]
[发售]
[售价] ¥0
[产品ID] AD1K
[等级] 原材级 CET-2
[尺码] XS-M
[重量] 1