TOS相册所有产品Balenciaga
 • 巴黎世家3.0灯鞋 全白 Balenciaga Sneaker Tess.s.Gomma White

巴黎世家3.0灯鞋 全白 Balenciaga Sneaker Tess.s.Gomma White

批发价 :
¥0
货   号 :
542436
产品ID :
FU0TP
等   级 :
CET-4
尺   码 :
正常
重   量 :
1.3kg
颜色
 • 全白
 • 灰色
 • 全黑
 • 白桔
 • 库存表
 • 36
 • 充足
 • 36.5
 • 充足
 • 37
 • 充足
 • 38
 • 充足
 • 38.5
 • 充足
 • 39
 • 充足
 • 40
 • 充足
 • 40.5
 • 充足
 • 41
 • 充足
 • 42
 • 充足
 • 42.5
 • 充足
 • 43
 • 充足
 • 44
 • 充足
 • 44.5
 • 充足
 • 45
 • 充足
本地客服
本地客服

节假日无休
外发客服
外发客服

节假日无休
微信传图
微信传图

(传图号,不回复)
产品介绍
[品名] 巴黎世家3.0灯鞋 全白 Balenciaga Sneaker Tess.s.Gomma White
[货号] 542436
[发售]
[售价] ¥0
[产品ID] FU0TP
[等级] 专柜级 CET-4
[尺码] 36-45
[重量] 1.3