TOS相册所有产品Adidas NMD Boost
 • 阿迪达斯ZX500 白黄 ZX500 Yellow

阿迪达斯ZX500 白黄 ZX500 Yellow

批发价 :
¥0
货   号 :
CG6860
产品ID :
BV7FD
等   级 :
CET-3
尺   码 :
正常
重   量 :
220kg
颜色
 • 白黄
 • 白色
 • 白蓝
 • 白蛇纹
 • 库存表
 • 40
 • 充足
 • 40.5
 • 充足
 • 41
 • 充足
 • 42
 • 充足
 • 42.5
 • 充足
 • 43
 • 充足
 • 44
 • 充足
 • 44.5
 • 充足
本地客服
本地客服

节假日无休
外发客服
外发客服

节假日无休
微信传图
微信传图

(传图号,不回复)
产品介绍
[品名] 阿迪达斯ZX500 白黄 ZX500 Yellow
[货号] CG6860
[发售]
[售价] ¥0
[产品ID] BV7FD
[等级] 精品级 CET-3
[尺码] 40#-44.5#
[重量] 220