TOS相册所有产品Balenciaga Balenciaga Triple S/巴黎复古(C4)
Balenciaga Triple S/巴黎复古(C4)

Balenciaga Triple S/巴黎复古(C4)

逾九十年以来, 巴黎世家一直以时尚、典雅和细密剪裁及缝制的高级服装闻名于时装界。并成为欧美名流和明星极爱戴之品牌。除了在1937年开设在巴黎之高级精品服装店, 巴黎世家在纽约也拥有自己的旗舰店。巴黎世家男装为追求时尚和讲究品味的男仕提供时尚的服装和饰品, 适合在任何场合穿着。巴黎世家男装带出个人自信及品味。款式典雅而时尚, 突显法式高雅气息。加上一丝不苟的细节、舒适的面料及巴黎世家一向擅长的做工和剪裁技巧, 使得一切都更具吸引力。
黄绿气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

黄绿气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

¥0 More details
黑紫色气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 656686 W06G0 1001

黑紫色气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 656686 W06G0 1001

¥0 More details
荧光绿气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

荧光绿气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

¥0 More details
米黄色气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

米黄色气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

¥0 More details
白米黄气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

白米黄气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

¥0 More details
全黑气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

全黑气垫 Balenciaga 巴黎世家气垫 490673 W06E3 4365

¥0 More details